Aktuality

Školení lesníků divize Hořovice na Brdech

Další předávání zkušeností mezi lesníky VLS ČR, s.p. a Saskými státními lesy

Dokument týkající se založení demonstračních ploch

Nový výstup za WP2 naleznete v sekci Výstupy.

Life Adapt Brdy na výstavě Země Živitelka

Prezentace projektu LIFE Adapt Brdy v rámci prezentace VLS, s.p. na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích.

Terénní školení lesníků divize Hořovice v Sasku u Staatsbetrieb Sachsenforst

Předávání zkušeností mezi lesníky VLS ČR, s.p. a Saskými státními lesy

Workshop MZe a Forest Europe

Divize Hořovice, VLS ČR, s.p. hostila v květnu 2023 mezinárodní workshop.

Exkurze pracovníků z divize Mimoň

V dubnu navštivili pracovníci divize Mimoň divizi Hořovice, kde se zajímali např. o nastavení nové koncepce myslivosti.

Proběhlo terénní cvičení studentů dálkového studia z ČZU v Praze

Divize Hořovice, VLS ČR, s.p. 26. března 2023

Terénní tisková konference v Brdech

Záznam z tiskové konference ke slavnostnímu zahájení projektu LIFE Adapt Brdy (17.2., Kolvín, CHKO Brdy).

Tisková konference 17.2.2023