Aktuality

Archiv článků

Workshop pracovníků VLS ČR, s.p. v Sasku

V Sasku na Maschinenstation Königstein proběhl v březnu zajímavý workshop.

Workshop v rámci T.3.2 Inovace a rozšiřování výstupů projektů financovaných EU

Na konci února proběhl online workshop se zástupci VLS ČR, s.p., ČZU a VÚLHM.

Leták Přírodě blízký způsob hospodaření v Brdech

Nový informační leták k projektu LIFE Adapt Brdy

Projektový meeting LIFE Adapt Brdy: Nastartování procesů k přírodě blízkému hospodaření

První úspěšný rok mezinárodního projektu zhodnotili účastnici na projektovém setkání.

Představení studie retence vody v krajině a projekt revitalizace území prameniště

Důležitou součástí projektu LIFE Adapt Brdy je hospodaření s vodou v krajině.

Terénní exkurze ČLS pobočky Plzeň v Brdech

Proběhlo seznámení členů ČLS a ostatních účastníků exkurze s projektem LIFE Adapt Brdy.

Školení lesníků divize Hořovice na Brdech

Další předávání zkušeností mezi lesníky VLS ČR, s.p. a Saskými státními lesy

Dokument týkající se založení demonstračních ploch

Nový výstup za WP2 naleznete v sekci Výstupy.

Tisková konference 17.2.2023