2. monitorovací mise projektu

Ve dnech 22. až 23. dubna se v rámci projektu LIFE Adapt Brdy uskutečnila druhá monitorovací mise, která měla za cíl posoudit dosavadní průběh tohoto významného mezinárodního projektu. První den mise byl věnován prezentacím, které detailně popsaly všechny fáze a milníky projektu od jeho počátku až po současnost. Účastníci měli možnost se seznámit s dosaženými úspěchy a výzvami, kterým bude projekt čelit. Dále byly představeny plány a očekávané milníky projektu pro rok 2024, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků v oblasti adaptace na změnu klimatu.

Druhý den mise byl věnován terénní pochůzce, která poskytla účastníkům příležitost navštívit konkrétní lokality a vidět činnosti, které byly v rámci projektu doposud uskutečněné. Účastníci se seznámili s péčí o lesní porosty, která je jedním z klíčových prvků adaptace na změny klimatu v oblasti Brd. Další bod programu byl věnován Studii retence vody a jejím navrženým opatřením k revitalizacím pramenišť, což je důležitý prostředek k ochraně vodních zdrojů, biodiverzity a znovuobnovení retenční schopnosti krajiny.

Návštěvníci se také seznámili s aplikací nové myslivecké koncepce, která přispívá k dosažení cíle úspěšné přirozené obnovy lesních porostů.

Celkově byla druhá monitorovací mise velmi produktivní a přinesla cenné poznatky.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.